Stichting ELYMU

Wij hebben een (goed) doel

Stichting ELYMU levert een bijdrage aan het bevorderen van onderwijs in Kenia door het verbouwen of verbeteren van scholen en/of schoolinrichting, het voorzien in lesmateriaal en andere zaken die kinderen nodig hebben om onderwijs te kunnen volgen


Onderwijs is natuurlijk van ongelooflijk belang om kinderen een toekomst te geven en ook om ze af en toe uit hun niet beste thuissituatie te halen. Een van onze bestuursleden komt uit Kenia en de stichting Elymu richt zich dan ook op Kenia. In beginsel focussen we ons daarbij op het basisonderwijs, maar ook op opvang van kinderen. 
In principe is het basisonderwijs gratis en verplicht in Kenia. Het geld dat de overheid ter beschikking stelt voldoet echter niet. Er zijn, zeker in sommige gebieden in Kenia met snel groeiende bevolking, niet voldoende scholen. De overheid stimuleert maatschappelijke organisaties om zelf initiatieven te nemen om een school te starten. Alles komt dan voor rekening van zo'n organisatie en de overheid gaat pas na een paar jaar financieel bijspringen als de school dus min of meer zijn bestaansrecht bewezen heeft, immers onderwijs is ook in Kenia primair een overheidstaak. Scholen hebben bij de oprichting dus een startkapitaal nodig.
Maar ook voor de scholen waar de overheid wel geld ter beschikking stelt is dat geld vaak onvoldoende om daadwerkelijk overal voor goed (basis)onderwijs te kunnen zorgen. De uitbetaling van salarissen van leraren, bouw en onderhoud van schoollokalen en scholen, inrichting van de school en aanschaf van goed lesmateriaal is dan ook een flinke uitdaging. Gevolg is dat er een groot verloop is onder leraren (die niet betaald krijgen), er onvoldoende schoolgebouwen en lokalen zijn of dat deze in slechte onderhoudsstaat verkeren, dat kinderen in overvolle klassen zitten, er onvoldoende of zwaar verouderde tafeltjes en stoelen voor de kinderen zijn en er onvoldoende lesmateriaal is. 
Een ander probleem is dat, hoewel basisonderwijs gratis en verplicht is, toch veel kinderen niet naar school kunnen omdat ze geen geld hebben voor het benodigde schooluniform. Stichting ELYMU wil haar steentje bijdragen om de kinderen in Kenia aan beter onderwijs te helpen. Dat doen we met relatief kleine ingrepen die echter heel direct resultaat hebben. Zo zorgen we voor nieuw schoolmeubilair, zodat de kinderen aan goede en voldoende tafeltjes kunnen zitten en leveren we bijdragen ten behoeve van onderhoud aan de scholen. Daarnaast zorgen we in samenwerking met scholen of lokale initiatieven, zoals weeshuizen, ervoor dat kinderen die uit dreigen te vallen op school doordat ze bijvoorbeeld geen schooluniform kunnen kopen, geholpen worden. Dat kan ook nog door te zorgen voor een maaltijd, want met een lege maag is het moeilijk leren.